1212312121

ความคืบหน้าโครงการบิ๊กเกอร์แลนด์ เฟส 4 EIA APPROVED แล้ว

        โครงการจัดสรรที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม บิ๊กเกอร์แลนด์ 4 ( Biggerland 4) Minifactory โครงการแรกของประเทศไทยที่ผ่านความเห็น          ชอบรายงาน EIA จาก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือให้ความเห็นชอบ เลขที่ ๑๐๑๐.๓/๑๗๖๙๖        ลว ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เปิดให้จองเร็วๆนี้ สอบถามข้อมูลโครงการ ได้ที่

        TEL : 099-2612555
        ID LINE : biggerland
        E-MAIL : bigerland@hotmail.co.th
        FACEBOOK : Bigerland Mini Factory

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print